Lékařské prohlídky, přidáno potvrzení o členství v klubu pro zdravotní pojišťovny

Připomínám opět nutnost mít lékařskou prohlídku před zahájením sezóny.

Originály nebo kopie lékařských zpráv odevzdávejte svým trenérům.

Platnost staré prohlídky je jeden rok.

Každý hráč, který nastoupí k soutěžnímu utkání, musí mít platnou zdravotní prohlídku. Povinnost absolvovat kontrolu u praktického lékaře stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR  Vyhláška o zdravotní způsobilosti k TV a sportu. Vyhláška má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Především je ale v zájmu každého sportovce a jeho rodičů, mít neustále přehled o svém zdravotním stavu.

Naše hráčky spadají do kategorie „výkonnostní sportovec„.

Prohlídky můžete absolvovat v Prostějově AGEL sport clinic

MUDr. Jana Hanáková  Vstupní a pravidelná prohlídka

Olomouc FN Olomouc

Potvrzení členstvív klubu TJ OP Prostějov pro zdravotní pojišťovnu 

Vyplněný dokument předejte trenérovi a ten zajistí jeho potvrzení od předsedy klubu. Druhou možností je prokázat členství v klubu soupiskou.

 nebo i u dětského lékaře, pokud je schopen vyhovět požadavkům výše zmíněné vyhlášky.

Pro lékařský posudek není žádný předepsaný formulář. Níže je odkaz na formulář vypracovaný lékaři z praxe.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Pěkný pokus o vysvětlení problematiky lékařských prohlídek na stránkách BK Příbor

Upozorňujeme na opětovné povinné zdravotní prohlídky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *